Poradenství
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Poradenství

Publikace „Finanční podpory zaměřené na les a krajinu“ Ministerstva zemědělství ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) ke stažení zde.

 
Tištěné i elektronické poradenské publikace pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, orgány státní správy lesů aj. zde.
(Rádce pro vlastníky lesa do 50 ha, Průvodce možnostmi získávání podpor pro LH, Metodická doporučení pro žadatele o dotaci PRV, Finanční příspěvky na hospodaření v lesích atd.)
 

Metodiky - informační materiály pro privátní poradce v lesnictví a vlastníky lesa zde.