Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Aktualizace vývoje zdravotního stavu lesů

V katalogu mapových informací v sekci „Stav a vývoj lesa pomocí DPZ“ (http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html) byly přidány dvě nové mapové kompozice „Index listové plochy“ pro rok 2020 a "Rozdílová mapa indexu listové plochy“ za období 2019-2020. Rozdílová mapa vznikla na základě porovnání změny hodnot indexu listové plochy (LAI) ze satelitních dat Sentinel-2 v období léta 2019 a léta 2020. Změna koreluje s hodnocením změny zdravotního stavu porostů*. Přírůstek LAI (zvýšení biomasy) je indikován zeleně, úbytek LAI (snížení biomasy) je hodnocen ve dvou kategoriích: mírný pokles (žlutě) a výrazný pokles (červeně). Tato mapa prezentuje především analýzu trendu vývoje, a to i s ohledem na použité prostorové rozlišení 20 m.

Číst dál...

Konference Planet Explore 2020

ÚHÚL se aktivně zúčastnil mezinárodní konference PlanetExplore 2020, která proběhla 13.–15. 10. 2020 v San Franciscu. Vzhledem k mezinárodní situaci s koronavirem, byla většina přednášek řešena formou virtuální konference.

Konferenci zahájil CEO Planet Will Marshall a bývalý viceprezident USA Al Gore. V prezentaci „Government Decision Support System for Monitoring Bark Beetle Damage in High Spatial and Temporal Resolution“ shrnul Marek Mlčoušek výsledky práce celého týmu specializovaného pracoviště DPZ nad satelitními daty Planet. V rámci přednášek byly představeny i nové produkty satelitní letky Planet, které budou snímat naši planetu i v Red-Edge pásmu. Toto pásmo bude velkým přínosem pro sledování stavu a vývoje vegetace a věříme, že ÚHÚL bude mít možnost pracovat i s tímto produktem např. pro monitoring postupu obnovy lesa na rozsáhlých plochách po kůrovcové kalamitě. Program konference naleznete zde.

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...