Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

E-licensing pro dovozy s licencí FLEGT

Od 1. 11. 2020 je pro dovozy s licencí FLEGT nově spuštěno pilotní testování e-licensingu, tzn. propojení ID systému licencí FLEGT s unijním systémem TRACES NT.

E-licensing zjednoduší práci dovozcům. Uživatel vybere předmětnou licenci dle čísla licence a přiděleného referenčního čísla (číslo uvedené pod čárovým kódem v papírové licenci v bodu č. 17). Uživatel překontroluje svou licenci dle papírové předlohy, vyplní doplňující údaje (výběr celního úřadu, datum předpokládaného příjezdu) a odešle licenci k ověření. Podrobné instrukce jsou uvedeny v přiloženém videu či metodice.

Dosavadní způsob vkládání licencí do systému FLEGIT zůstává.

Předložení papírové licence bude celními orgány nadále vyžadováno.

Další informace o FLEGT a potřebné kontakty naleznete na stránkách ÚHÚL.

Zelená zpráva 2019

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019. Tzv. Zelená zpráva každoročně poskytuje údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích a faktorech ovlivňujících lesní hospodářství. Dále informuje o ekonomické situaci, trhu se surovým dřívím a navazujících odvětvích. Zelená zpráva 2019 je ke stažení na www.uhul.cz nebo na www.eagri.cz

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...